اخرین محصولات ثبت شده

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن

اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر غلظت هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 67 صفحه چکيده هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر ۶ هفته تمرین پرحجم تناوبی شدید بر سطوح سرمی هورمون رشد و گرلین مردان دارای اضافه وزن می باشد. به این منظور ۲۰مرد داری اضافه وزن

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن

آثار تمرین هوازی بر (PMS )و ترکیب بدن دانش آموزان دختر چاق و کم وزن نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 147 صفحه چکیده : هدف از اجرای این پژوهش آثار تمرین هوازی بر (PMS) و ترکیب بدن دختران چاق و کم وزن بوده است . روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی بود و بر روی ۴۰ نفر از دختران دانش آموز مدرسه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم

نقش شایستگی های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان های ورزشی استان قم نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحه چکیده : این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شایستگی و مهارت های مدیریتی با عملکرد مدیران ورزشی استان قم انجام شد. روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود و به صورت میدانی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره‌وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 103 صفحه چکیده این پژوهش با هدف بررسی نقش اوقات فراغت مبتنی بر فعالیت بدنی در بهره وری کارکنان شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی انجام یافته است. روش پژوهش علی مقایسه ای می باشد.ج

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب

نحوه گذران اوقات فراغت دو و ميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي در سال١٣٩١ و ارائه برنامه مناسب نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 80 صفحه چکيده : هدف ازپژوهش حاضر: بررسي " نحوه گذران اوقات فراغت دووميداني کاران حاضر در اردو هاي تيم ملي" مي باشد. ضرورت واهميت پژوهش: پژوهش حاضر تلاشي است

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار

میزان ماندگاری فاکتورهای عملکرد ماهیچه ای ناشی از تمرینات قدرتی بیشینه و فرابیشینه در بانوان ورزشکار نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 138 صفحه چکیده تقویت فاكتورهاي عملكرد ماهيچه اي در مراحل تمرینی توسعه يافته و حفظ این توانایی های بدست آمده از مهم ترین وظایف مربیان و ورزشکاران در زمان

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS

مکان یابی فضاهای ورزشی شهر تالش و حومه با استفاده از AHP در محیط GIS نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 129 صفحه چکیده هدف از انجام این تحقیق مکان یابی مکان های ورزشی شهر تالش با استفاده از AHP در محیط GIS بود. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه مکان های ورزشی شهر تالش اعم از دولتی و خصوصی ش

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا

مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی در ورزشکاران نخبه و غیر نخبۀ کاراته کا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 92 صفحه چکیده: هدف این پژوهش، مقایسۀ هیجان خواهی و سرسختی روانشناختی با جهت گیری مذهبی ورزشکاران نخبه و غیرنخبۀ کاراته کا بوده است. پژوهش حاضر، از نوع علی- مق

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز مدارس دولتی و غیر انتفاعی رشت نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 98 صفحه چکیده هدف از انجام پژوهش جاری مقایسه ی رابطه ی سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن بین مدارس دولتی و غیرانتفاعی درشهر رشت می باشد.جامعه ی آماری پزوهش حاضرتعداد

قیمت : 6,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 85 صفحه چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و می‌تواند در میزان این

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان

مقایسه نیمرخ آنتروپومتریکی و آمادگی‌جسمانی مردان تیم ملی قایقرانی کایاک ایران با نخبگان جهان نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 85 صفحه چکیده نیمرخ آنتروپومتریکی، آمادگی‌جسمانی و قابلیت‌های مرتبط با آن، در ورزش قهرمانی نقش به سزایی داشته و شاخص‌های متعددی چون سن، قد و می‌تواند در میزان این

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر

مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر ورزشکار ۹ تا ۱۲ سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 70 صفحه چکیده هدف و زمینه تحقیق: خودکارآمدی تمرین عاملی است که نقش بسزایی در موفقیت ورزشی داشته و به عنوان عاملی بازدارنده، در رفع عواقب نامطلوب منتج از رقابت ورزشی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل